Menu

Kurs

akvarell kunstfabrikken

Vil du være med ?

Veibeskrivelse
Med tog: Spikkestadtoget fra Oslo S til Heggedal stasjon.Fabrikken er på den andre siden av toglinjen.(3 min å gå).

Med bil: E 18 mot Asker – Følg skilt mot Heggedal (riksvei 167). Ta til høyre i lyskrysset ved ICA. (skilt: Heggedal)
Ta til venstre etter broen, rett før jernbanelinjen. Fabrikken ligger på venstre side etter avkjøringen.

Kontakt meg for nærmere informasjon.

teambuilding

Med billedkunst som katalysator for kreativ utvikling

Kreativitetstrening styrker samholdet, skjerper sansene, fokuserer på verdier, bedrer hukommelsen og stimulerer evnen til å løse problemer.

Personlig kreativitet er medfødt, men den kan trenes og videreutvikles. Dette konseptet stimulerer til å frigjøre kreative krefter i samspill, slik at kreativiteten blir en positiv del av den totale bedriftskulturen.
Workshopen er lagt opp i en uhøytidelig, men utfordrende og inspirerende omgangsform – hvor de faglige og sosiale utfordringene ivaretas på en profesjonell måte.
Fokus gis spenningsfeltet mellom kaos, kontroll, endringsvillighet og mestring. Opplegget inneholder stor grad av aktivitet, og deltagernes ferdigheter eller faglige bakgrunn er av underordnet betydning.
Nødvendig utstyr til å lage sitt eget maleri blir stilt til disposisjon. Workshopen kan tilpasses spesielle problemstillinger, og varer fra 3 til 7 timer.

Ta gjerne kontakt og be om forslag. Pris og referanser gis på forespørsel.

For flere kurstilbud se også theartcamp.no

Foredrag

  • Kreativitet – En forutsetning for å lykkes i livet. 1 – 2 timer
  • Mitt kulleventyr på Svalbard. 1 – 2 timer